მთავარი - NANO LAB

გთავაზობთ ახალ ტექნოლოგიებს უკეთესი ცხოვრებისათვის


ჩვენი ტექნოლოგია ჰაერისა და ზედაპირის გაწმენდის მრავალ-მეთოდიანი პროცესის გამოყენებით უზრუნველჰყოფს მუდმივ დაცვას და ამგვარად უფრო უსაფრთხოს და ჯანსაღს გახდის თქვენს სახლს საცხოვრებლად.


პრობლემების ჭკვიანური გადაწყვეტა ყველასთვის

ჩვენი პროდუქციაჩატარებული კვლევები


ლაბორატორიული ტესტების საფუძველზე მეცნიერულად დადასტურებული შედეგები. მეცნიერულად არაერთხელ იქნა დადასტურებული, რომ ActivePure® ტექნოლოგია არის ადამიანის მიერ გამოგონილ ტექნოლოგიებს შორის ყველაზე ძლიერი ჰაერისა და ზედაპირების გამწმენდი ტექნოლოგია.

99,9%

SARS-CoV-2 (Covid 19)

99,99%

ბაქტერიოფაგი MS2, რნმ-ის შემცველი ვირუსი

99,99%

Staphylococcus epidermidis – გრამდადებითი ბაქტერიები

99,99%

Bacillus Globigii ბაქტერიული ობი