კვლევები - NANO LAB

კვლევები

მეცნიერული მტკიცებულება

ლაბორატორიული ტესტების საფუძველზე მიღებული შედეგები

მეცნიერულ მონაცემებს არაერთხელ დაუდასტურებია ის ფაქტი, რომ ActivePure® ტექნოლოგია არის ჰაერის და ზედაპირის დამუშავების ყველაზე სრულყოფილი ტექნოლოგია, რომელიც ოდესმე გამოუგონია ადამიანს.

მეცნიერული მტკიცებულებები

აქტიურ ცხოვრებისეულ გარემოში გადამოწმებული ტესტირებების შედეგები

სასტუმროში სოკოების გრაფიკი

დააკლიკეთ სურათს გასადიდებლად
გრაფიკი1

სასტუმროში ბაქტერიების გრაფიკი

დააკლიკეთ სურათს გასადიდებლად
გრაფიკი2

სასტუმროში ბაქტერიების გრაფიკი

დააკლიკეთ სურათს გასადიდებლად
გრაფიკი3