კომპანიამ ActivePure შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციაში (FDA) შეიტანა განაცხადი ჰაერის გამწმენდისთვის დაჩქარებული წესით ნებართვის მისაღებად, Covid-19 წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. - NANO LAB

კომპანიამ ActivePure შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციაში (FDA) შეიტანა განაცხადი ჰაერის გამწმენდისთვის დაჩქარებული წესით ნებართვის მისაღებად, Covid-19 წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით.